|   Thai English English 1300thailandcallcenter
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายอนุกูล ปีดแก้ว

Admin / 25/08/2563 / 5682 / พิมพ์หน้านี้ / 2

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์์
วุฒิการศึกษา
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง) สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติรับราชการ
 • ปี 2563  รองปลัดกระทรวง (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
 • ปี 2562  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • ปี 2561  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2560  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2559  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2558  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2557  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ปี 2556  ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์
อีเมล anukul.p@m-society.go.th
apk2508@gmail.comหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 114 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 3,507 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 49,978 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 381,640 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,239,120 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)