|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวอุไร เล็กน้อย

Admin / 03/03/2565 / 465 / พิมพ์หน้านี้ / 0

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติรับราชการ
  • 23 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • 19 มิถุนายน 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • 3 พฤศจิกายน 2560 - 19 มิถุนายน 2563 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สป.พม.)
  • 2 มีนาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
  • 25 ธันวาคม - 2 มีนาคม 2560 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (สป.พม.)
  • 2 มิถุนายน 2557 - 25 ธันวาคม 2558 ตำแหน่ง ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงธัญญาพร จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 081 441 2760
อีเมล urai.l@dcy.go.thหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 888 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,408 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 31,745 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 103,214 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,960,694 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)