|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวกิจกรรม

พม. ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการดำเนินงานด้านชาติพันธุ์

พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์ / 19/01/2566 / 22 / พิมพ์หน้านี้ / 0

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้แทนปลัดกระทรวง กล่าวต้อนรับ H.E. U Saw Tun Aung Myint รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ และกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนโยบายชาติพันธุ์และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Workshop on Ethnic Policy and Cultural Exchange) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยนายอนันต์ฯ กล่าวถึงนโยบายและการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลด้านสิทธิ สวัสดิการ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของกลุ่มชาติพันธุ์ในการจัดสวัสดิการสังคม และการส่งเสริมการจัดศูนย์เรียนรู้ใน ๑๖ จังหวัด ฯลฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน เข้าร่วมการประชุมฯ
การประชุมดังกล่าวยังมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนนโยบายการส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการดำเนินงานด้านชาติพันธุ์ตามภารกิจ จากผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทยของไทย และผู้แทนกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ของเมียนมา

พม. ร่วมแลกเปลี่ยน
พม. ร่วมแลกเปลี่ยน
พม. ร่วมแลกเปลี่ยน
พม. ร่วมแลกเปลี่ยน
พม. ร่วมแลกเปลี่ยน
พม. ร่วมแลกเปลี่ยน
พม. ร่วมแลกเปลี่ยน


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,433 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,925 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 35,519 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 106,988 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,964,468 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)