|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวกิจกรรม

พม. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์ / 19/01/2566 / 35 / พิมพ์หน้านี้ / 0

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.

พม. ร่วมประชุมคณะก
พม. ร่วมประชุมคณะก
พม. ร่วมประชุมคณะก
พม. ร่วมประชุมคณะก


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,514 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,925 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 35,574 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 107,043 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,964,523 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)