|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวกิจกรรม

นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวง พม.

พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์ / 22/11/2566 / 45 / พิมพ์หน้านี้ / 0

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.45 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือน หรือปฏิบัติการข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวง พม. ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมในวงกว้าง โดยมีนายเอกชัย เอื้อธารพิสิฐ ที่ปรึกษางานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวง พม.

นางสาวซาราห์ บินเ
นางสาวซาราห์ บินเ


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 5,883 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 5,795 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 118,241 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 202,143 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,637,030 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)