|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ประกาศเชิญชวน

ปรกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด สถาบันพระประชาบดี และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชนม์เฉลิม ขำเจริญ / 31/08/2561 / 428 / พิมพ์หน้านี้ / 0


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,468 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,925 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 35,542 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 107,011 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,964,491 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)