|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

เกี่ยวกับกระทรวง

ตรากระทรวง พม.

Admin / 26/01/2561 / 94567 / พิมพ์หน้านี้ / 4

พระประชาบดี
          พระประชาบดีหมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นบุตรของพระ พรหม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่า เทพมเหศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน เป็นมนสาบุตร หมายถึง พระพรหมนึกให้เกิดพระประบดีและบริวาร ซึ่งเป็นฤาษี 7คน หรือสัปตฤาษี ได้รับมอบหมายจากพระพรหมให้มาสร้างมนุษย์และ สัตว์อื่น ๆ เมื่อทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ถนอมเลี้ยงดูบุตรด้วยความเมตตากรุณา โดยไม่คำนึงผลตอบ แทนแม้แต่น้อย

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กำหนดให้มีเครื่องหมาย ประจำ กระทรวง เป็นรูปวงกลมลายตรงกลางวงกลมเป็นรูปพระประชาบดีประทับอยู่เหนือ แท่น มีลายกนกเป็น ภาพศีรษะฤาษี 7 ตน อยู่รอบวงกลมเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมเบื้อง ล่างมีอักษร" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "

          ฤาษี 7 ตน หรือสัปตฤาษี ซึ่งนำมาบรรลุในเครื่องหมายด้วยนั้น มีความหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคง ทางสังคม 7 ประเภท คือ
 
  1. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  2. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบครัว
  3. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสตรี
  4. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการคนพิการและผู้สูงอายุ
  5. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและอื่น ๆ
  6. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
  7. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม
 
          ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 181) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

ตรากระทรวง พม.
ตรากระทรวง พม.

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 21 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,480 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 40,908 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 348,110 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,782,997 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)