|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

การมีงานทำและมีรายได้

จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2563 - สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภัทรณัญช์ สิทธิสว่าง / 12/03/2564 / 118 / พิมพ์หน้านี้ / 0


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,531 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,925 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 35,585 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 107,054 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,964,534 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)