|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ปลัด พม. กำชับหัวหน้าหน่วยงานภาคอีสาน มุ่งทำงานเชิงรุก ชูศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นที่พึ่งประชาชน

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 24/11/2565 / 61 / พิมพ์หน้านี้ / 0

           วันนี้ (24 พ.ย. 65) เวลา 12.00 น. ที่โรงแรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ ได้มาติดตามและขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมของกระทรวง พม. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้กำชับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่มีอยู่ 8,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิดใหม่ รีสตาร์ท สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งใช้ TPMAP ที่เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ร่วมกับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO - Logbook) ที่เป็นฐานข้อมูลรายบุคคลและครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 

      นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ตนได้กำชับให้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นราชการ 4.0 เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของพี่น้องประชาชน เพราะความสุขของประชาชน คือ ความสำเร็จของ พม. เราต้องทำงานเชิงรุก โปร่งใส เปิดเผย มีการสื่อสารที่ดี บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เป็นต้น โดยหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัด ต้องทำงานเป็น Core Team เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งต้องอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่าง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งมี 300,000 กว่าคนทั่วประเทศ เป็น Mister ช่วยขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่อีกด้วย

         นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนผู้สูงอายุที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข เหมือนได้มาต่ออายุ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 48 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,367 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 32,726 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 32,726 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,890,206 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)